Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

VÔ ĐỀ

Người hát rong trước nhà thờ Đức Bà - Paris

Tưởng dệt lòng mình thành chiếc áo
Mặc vào vừa vặn cả mùa Xuân
Một thoáng nhìn nhau chiều Bãi Dứa
Mới biết mùa Xuân vẫn khỏa thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét