Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

MUỘN

Tự họa 2011

Thu gõ cửa hồn tôi những tiếng thì thầm
Có lẽ muộn
thơ đề không đủ chỗ
Sen chớm lụi
vội vàng bông cúc nở
Đêm Vũng Tàu
sóng vỗ
khối tình câm
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét