Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

ĐÃ LÂU CHƯA LÀM BÀI THƠ NÀO

Thoắt cái mà sao sắp lục tuần
Đường xa, gánh nặng, có chồn chân?
Mầm nắng u ơ, chiều dịu dịu
Chồi non líu ríu, sáng xuân xuân...

Cha con cùng học ngoại ngữ

Cười tủm
Cười cà chớn

Từ bi...

...hỉ xả

1 nhận xét: