Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

GẶP BÌNH TÀU Ở VŨNG TÀU

Long K15M, Korolbo 10MA, Sâm K15I, Anh Hòa K8M, Cường K14I, Bình tàu, Xuân.
 Thân tặng hai bạn Bình Xuân.

Đón bạn ở Vũng tàu
Tóc bạn đã thay màu
Tình bạn nồng khoai sắn
Giã bạn nhảm vài câu


Bạn giang hồ rong ruổi
Lũng Cú rồi Cà mau
Phú Quốc qua Côn Đảo

Tây Ninh lại Vũng tàu


Bình Tầu mãi còn Xuân.
Chúc bạn Bình Xuân mãi
Như sóng biển Vũng tàu
Bầy Cơ Điện bé dại
Uống rượu hát tiêu sầu.

Hát rằng:
"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách"
Thăm dò gần bờ, cáp kia bị cắt
Lửa sắp cháy rồi, nước thì ở xa
Trong nhà lủng củng, rối bời lòng ta.
Tìm đâu Yết Kiêu, đục thủng tàu thù.
Hỏi Nam hỏi Bắc, minh minh u u
Bình Tàu Nam hành, sắp về ải Bắc
Cơ điện buồn tình, bia rượu ê a"
.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét