Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

LUẬNBút rằng nếu không có Bút
Giấy kia chỉ để làm diều

Giấy cười, Bút quên một điều
Máy tính đâu cần đến Bút
Chỉ cần có Giấy và Mực
Là ra ngàn vạn câu thơ


Mực kêu, ta hết sống nhờ
Nếu trên đời không có Chữ
Giấy, Bút ra chiều tư lự
Nhìn sang, Chữ chỉ cười trừ
Chữ bèn giảng giải từ từ
Con Người làm ra tất cả
Chữ khi chỉ là gỗ đá
Khi là trí tuệ, tâm hồn

Người than, yêu ghét vui buồn
Thì Người cũng không định được
Mới đành chim trời cá nước
Mới đành sớm nắng chiều mưa
Mới đành làm những câu thơ
Như hoa gửi hương cho gió

Giấy, Bút, Mực chừng đã tỏ
Lại về một chỗ im lìm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét